Courses

Start your transformational learning journey today

Digital Society School is a unique online and offline training ground for a new generation of leaders in a digital world. We offer truly transformational learning experiences on topics around Digital Transformation & Design; Diversity & Inclusion; and Ethics & Sustainability, tailored to your learning needs.

Train My Organisation  

Featured Essential skills for 2023 and beyond

ONLINE- Het Effect van Anti-Racisme en Anti-Discriminatie EU-recht op het Werk van Eerstelijns Hulpverleners

Leer over de EU-richtlijnen inzake rassengelijkheid en de rechten van slachtoffers, en hoe u deze kunt gebruiken om de kwetsbaren te helpen

ONLINE
2 HOURS
FREE
ONLINE
2 HOURS
FREE

ONLINE- Het Effect van Anti-Racisme en Anti-Discriminatie EU-recht op het Werk van Eerstelijns Hulpverleners

Leer over de EU-richtlijnen inzake rassengelijkheid en de rechten van slachtoffers, en hoe u deze kunt gebruiken om de kwetsbaren te helpen

Explore all courses

Acquire skills & knowledge beyond the essentials. Discover the full selection of Digital Society School courses