Online Course

Samen Repareren we het Internet!

Hoe kunnen we publieke waarden terugbrengen in het Internet, en wat kun je zelf hieraan bijdragen?

Course overview

Het internet van tegenwoordig is kapot. Een handvol Big Tech-bedrijven domineren de markt. Wetgeving blijft achter, terwijl burger- en mensenrechten steeds meer verslechteren door de ongecontroleerde inbreuk van het surveillancekapitalisme op openbare en persoonlijke ruimtes. De problemen waarmee het internet wordt geconfronteerd, zijn systemisch en complex, maar ze kunnen ook worden overwonnen.

‘Samen Repareren we het Internet’ behandelt de belangrijkste problemen waarmee internet wordt geconfronteerd en stelt alternatieve benaderingen voor om het op te lossen. Studenten die de cursus voltooien, zullen vertrouwd raken met het historische traject van internet naar het heden; ze zullen leren over een verscheidenheid aan praktische benaderingen voor het bouwen van open, eerlijke en inclusieve technologie; en ze zullen worden uitgerust met theoretische en praktische kennis om beoordelingen te maken over welke technologie ze kunnen gebruiken en aan zichzelf kunnen bijdragen.

Tijdens de cursus leer je van interviews met verschillende docenten en experts uit hun respectievelijke vakgebieden.

Deze cursus, geproduceerd door Digital Society School, wordt mede mogelijk gemaakt door de Hogeschool van Amsterdam, Centre of Expertise for Creative Innovation en Waag.

Format of the course

 • MODULE 1 - Historische lijnen - begrip voor wat er speelt, en laden van de principes
  De cursus bestaat uit vier modules. In module 1 neemt Internet pionier Marleen Stikker je mee in een alternatieve geschiedenis van het Internet, vanuit haar eigen perspectief vanuit de beginjaren van het Internet. De module wordt afgesloten met een reeks van meerkeuze vragen.
 • MODULE 2 - Huidige staat en analyses van wat er op dit moment mis is
  In module 2 neemt Marleen je mee in het narratief van de huidige tijd: Wat staat er nu eigenlijk op het spel? Ook deze module wordt afgesloten met een reeks van meerkeuze vragen.
 • MODULE 3 - Hoe werkt dit in de praktijk?
  Module 3 bevat een serie interviews tussen Marleen en andere experts op het gebied van technologie, ethiek en design. Hierna wordt je gevraagd om vanuit persoonlijke reflectie een aantal korte stukken te schrijven.
 • MODULE 4 - Hoe werkt dit in jouw praktijk?
  Module 4 is een laatste toegepaste opdracht, met een afsluitende vraag voor persoonlijke reflectie.

Learning Outcomes

After successful completion of the course, participants should be able to understand:

 • Leer een alternatieve geschiedenis van het Internet kennen.
 • Leer hoe je technologie demystificeert: hoe de motieven en wereldbeelden van de ontwerpers van technologie bloot te leggen.
 • Leer a.d.h.v. praktijkvoorbeelden negatieve patronen te herkennen en hoe deze een positieve draai te geven voor een open en democratisch Internet.
 • Leer hoe jij kan bijdragen aan de public stack en de digitale samenleving van de toekomst, en hoe je anderen meeneemt en co-inspireert.
 • Leer hoe jij actief het Internet van de toekomst kunt vormgeven.

Certification

Een certificaat van voltooiing uitgegeven door Digital Society School (Hogeschool van Amsterdam) wordt naar succesvolle deelnemers gestuurd. Succesvolle afronding kan worden bereikt door het voltooien van alle modules van de cursus.

For whom is this course?

 • Deze online training voorziet beleidsmakers, politici, studenten, bezorgde burgers en diegenen die aan het Internet sleutelen (op welke manier of niveau dan ook) en daar verantwoordelijk mee om willen gaan, een manier om het Internet te begrijpen (verleden), analyseren (nu) en te co-creeren (toekomst).

Questions you may have

Q: Waar vindt deze cursus plaats?
A: Deze cursus vindt plaats op het online leerplatform van Digital Society School, Learnworlds.

Meet the course instructors

Marleen Stikker

Marleen Stikker vervult sinds 2021 de rol van 'Professor of Practice' aan de Hogeschool van Amsterdam. Met haar benoeming wil de hogeschool een kritische houding stimuleren rond digitale technologie bij studenten, docenten en onderzoekers. Met haar benoeming neemt de hogeschool dan ook een standpunt in: internet en alle aanverwante technologieën zijn te belangrijk om aan een paar grote bedrijven over te laten, want onze waarden als persoon en samenleving staan op het spel. Van fake news tot Airbnb en Uber: de belangen van burgers, steden en overheden staan voor ‘big tech’ niet voorop. Dat moet anders, en dat begint met kritisch bewustzijn in het onderwijs.

Guest Contributors