Course

Reimagining Nature Online Cursus

Leer over creatieve en artistieke methoden voor een vernieuwende kijk op mens en natuur

Course overview

Welkom bij de online cursus ‘Reimagining Nature’! Deze cursus is speciaal ontworpen voor docent-onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het verkennen van diverse artistieke en creatieve methoden waarmee we op een vernieuwende manier naar de natuur en de rol van de mens kunnen kijken.

Duik in de wereld van verbeelding

Tijdens deze cursus delen kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers nieuwe perspectieven en methoden om onze veranderende relaties met de natuur te onderzoeken. We verdiepen ons in digitale en speculatieve verbeeldingstechnieken, waarmee je kunt speculeren over toekomstige zeespiegelstijging. Kijken naar het gebruik van interactieve video’s om verhalen van dieren en planten toe te voegen aan door mensen gecreëerde omgevingen. En ontdekken hoe we en het gebruik van controversiële natuurlijke hulpbronnen bespreekbaar kunnen maken.

Toepasbaar in jouw onderwijspraktijk

Als docent-onderzoeker krijg je de kans om deze methoden in je eigen onderwijspraktijk te oefenen en het gesprek aan te gaan met je studenten over de essentiële vraag: “Wat is een duurzame toekomst?” Aan het einde van de cursus vindt er een gezamenlijke reflectie plaats. Deze cursus biedt een stimulerende reis om je perspectieven te verbreden en innovatieve methoden te integreren in je onderwijs. We kijken ernaar uit om samen met jou op ontdekking te gaan!

Pilot editie

In deze eerste editie zal gestart worden met een kleine groep. Wij gaan met deze groep feedback ophalen voor de verdere ontwikkeling cursus. De cursus is ontwikkeld door het lectoraat Visual Methodologies van de Hogeschool van Amsterdam en het Centre of Expertise for Creative Innovation. De productie is in handen van de Digital Society School.

Structuur en inhoud

 • Overzicht
  Tijdens deze modules zullen kunstenaars, ontwerpers en toonaangevende onderzoekers je introduceren in de wereld van creatieve en artistieke methoden om onze relatie met de natuur op een dieper niveau te verkennen. Na het afronden van deze leeractiviteiten, selecteer je als docent een van deze creatieve methoden en past deze toe in je eigen lespraktijk, samen met je studenten. Deze cursus biedt niet alleen theoretische kennis, maar geeft je dus ook de kans om de methoden in de praktijk te brengen en te ervaren hoe ze jouw onderwijs kunnen verrijken.

Leeruitkomsten

Na afronding van deze online course:

 • Begrijpen hoe definities en percepties van de natuur sterk afhankelijk zijn van onze context en cultuur.
 • Herkennen hoe creatieve en artistieke benaderingen je kunnen helpen bij het verkennen van deze processen en om de diverse betekenissen van de natuur te begrijpen.
 • Vertrouwd zijn met verschillende artistieke en creatieve methoden.
 • Leren hoe je deze methoden effectief toepast binnen je eigen onderwijspraktijken om het gesprek over duurzaamheid op gang te brengen.
 • Actief deelnemen aan kennisuitwisseling met andere docenten rondom het thema van de cursus.

Certificering

Een certificaat van voltooiing uitgegeven door Digital Society School (Hogeschool van Amsterdam) wordt naar succesvolle deelnemers gestuurd. Succesvolle afronding kan worden bereikt door het voltooien van alle vereiste modules van de cursus.

Voor wie is deze online course bedoeld?

 • Docenten geïnteresseerd in ecologische duurzaamheid en creatieve methoden voor hun onderwijspraktijk.

 • Docent-onderzoekers uit het CoECI netwerk: AHK, HvA, Inholland en de Gerrit Rietveld Academie.
 • Iedereen geïntereseerd in ecologische duurzaamheid

Vragen die u mogelijk heeft

Q: Waar vindt deze cursus plaats?
A: Deze cursus vindt plaats op het online leerplatform van Digital Society School, Learnworlds.
Q: Is er een ervaringsniveau nodig voor deze cursus?
A: Er is geen voorbereiding of ervaringsniveau vereist voor deze cursus.

Meet the Guest Contributors

Cream on Chrome is a Rotterdam-based experience design studio founded by Jonas Althaus (DE) and Martina Huynh (CH). With their award-winning multimedia installations, they seek to involve people into the pressing questions of our times. Putting the focus of their work on interaction, they manage to make new perspectives in economy, news media, and techno-ecologies feel light-hearted and intuitive to explore. Cream on Chrome works with academic and cultural institutions and regularly presents their work internationally.

Loes Bogers is hoofddocent binnen de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze geeft daar les in kunst en technologie, en verzorgt nascholingen voor PO en VO docenten. Ze is sinds 2017 onderdeel van Hackers & Designers, een non-profit organisatie die activiteiten organiseert op het snijvlak van technologie, design en kunst.

Sam Edens is coördinator van de Biomaterials Studio, een community lab op de HvA waar studenten, docenten en onderzoekers werken met biobased en levende materialen en experimenteren met biodesign technieken. Sam coördineert de minor Makers Lab: Making as Research en ontwikkelt op dit moment de minor Sustainable Futures: Nature + Design + Creativity, waarin biodesign centraal staat.

Collectief Walden is een groep kunstenaars en denkers die de urgentie voelt van de ecologische crisis. We zijn een filosoof, een dramaturg en een scenograaf. Maar de filosoof is ook grafisch ontwerper, de dramaturg is politiek theoreticus, en de scenograaf is een mimer.  Allen performen we: soms als lecture-performers; soms als de bedieners van grootschalige changementen in het landschap; soms als muzikant. Radiomakers, muzikanten, performers,schrijvers en biologen bewegen in de eerste en tweede cirkel van ons collectief. Nooit zijn we fictieve personages, want fictie maken we niet. We maken installaties, voorstellingen en ontmoetingsruimtes op  het grensgebied van wetenschap, documentaire en beeldende kunst.  We hanteren een interdisciplinaire aanpak: beelden, poëzie, lecture performances en muziek komen samen in collage-achtige voorstellingen en dynamische installaties. De werken vinden vaak plaats in landschappen of de openbare ruimte.

Carlo de Gaetano is ontwerper en onderzoeker bij het Visual Methodologies Collective, waar hij gespecialiseerd is in datavisualisatie voor sociaal onderzoek. Hij ontwikkelt methoden om audiovisuele collecties met een natuurthema uit archieven en onlineruimten te verzamelen en te verkennen, door het gebruik van AI en participatieve praktijken. Hij werkt als informatieontwerper samen met het Digital Methods Initiative (UvA), waar hij heeft bijgedragen aan onderzoeken naar de verbeelding van de klimaattoekomst, klimaatbewegingen en nepnieuws. Carlo ontwerpt lesmateriaal voor onderwijsprogramma’s binnen en buiten de HvA over het gebruik van datavisualisatie en computer vision-software bij het bestuderen van maatschappelijke vraagstukken.

Anne Dessing is een Nederlandse architect. Haar praktijk, Studio Anne Dessing, opereert op het snijvlak van kunst en architectuur. Ze onderzoekt architectuur via tentoonstellingen, installaties, tekeningen, maquettes, interieurs en (tijdelijke) gebouwen. Ze gebruikt de krachtige representatietechnieken van de discipline als hulpmiddelen om samenlevingen als complexe esthetische systemen te begrijpen.

Let Death Dance Again is een in Amsterdam gevestigde onderzoeks- en ontwerpstudio, opgericht door Stëfan Schäfer, die de kracht van de dood, gedenktekens en herdenkingsrituelen onderzoekt in relatie tot de verwoesting van het milieu. LDDA onderzoekt hedendaagse waarden in het allegorische concept van de dodendans en de integratie ervan in het dagelijks leven en de hedendaagse esthetiek. Alle projecten resulteren in verschillende media, zijn D.E.A.D. (Death. Environment. Anthropocene. Design), en zijn internationaal tentoongesteld. In mei 2023 begint hij zijn Professional Doctorate (PD) bij DAS Research, lectoraat van de Academie voor Theater en Dans met de titel “Breaking Apart Together: Performing speculative design with dying mountains and glaciers”.

An Kramer is een senior onderzoeker bij InHolland Hogeschool. Als actie-onderzoeker creëert ze een collectieve beweging voor het Symbioceen in Amsterdam, op het Zeeburgereiland. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf, De Organisatie Activist. Ze publiceerde, onder andere, het boek Ben jij al activist?, een praktisch boek voor persoonlijke- en systeem actie voor klimaatrechtvaardigheid.

 

 

Ontmoet uw experts

Sabine Niederer

Sabine Niederer, PhD, is lector aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ze het Visual Methodologies Collective heeft opgericht, een onderzoeks- en ontwerpcollectief dat zich richt op het ontwikkelen van visuele, digitale en participatieve methoden voor sociaal en cultureel onderzoek. In haar projecten brengt Sabine kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en studenten uit verschillende disciplines samen om urgente sociale en culturele vraagstukken te bestuderen, met speciale aandacht voor ecologische en sociale duurzaamheid. www.visualmethodologies.org

Nick Verouden

Nick Verouden, PhD, is onderzoeker bij het lectoraat Visual Methodologies, waar hij zich specialiseert in het gebruik van creatieve en participatieve methoden om de relatie tussen mens en natuur op nieuwe manieren te verbeelden. Zijn focus ligt op het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe dialoogvormen om diverse doelgroepen te betrekken bij het maatschappelijke debat over klimaatverandering en duurzaamheid. Hij promoveerde aan aan de TU Delft, waar zijn onderzoek zich concentreerde op innovatie, interdisciplinaire samenwerking en dialoog met betrekking tot complexe maatschappelijke vraagstukken.