Course

Usposabljanje na področju vzpostavljanja inkluzije s pomočjo praks, ki temeljijo na znanstvenih ugotovitvah

Usposabljanje je namenjeno učiteljem, ravnateljem ter drugim strokovnjakom s področja vzgoje in izobraževanja, ki si želijo novih znanj za delo v raznolikih učnih kontekstih.

Course overview

Vas zanima, kaj so prakse, ki so utemeljene na znanstvenih ugotovitvah? Si želite podrobneje spoznati kaj je inkluzija v vzgoji in izobraževanju ter razmisliti o lastni učilnici in šoli kot vključujočem prostoru? Se želite naučiti, kako vašo šolo spodbuditi k uporabi praks, ki temeljijo na znanstvenih ugotovitvah? Bi se radi naučili, kako prepoznati in razumeti ugotovitve, ki izhajajo iz raziskav in teorij?

Če ste na katero koli od teh vprašanj odgovorili z »da«, potem vas vabimo, da se udeležite programa usposabljanja, ki smo ga pripravili za vas.

Cilj tega usposabljanja je, da se spoznate s pristopom uporabe praks, ki temeljijo na znanstvenih ugotovitvah. Usposabljanje vas bo vodilo na vaši poti razvijanja veščin in znanja, ki jih potrebujete za delo v raznolikih učnih kontekstih.

Viri in materiali v vsakem poglavju programa vas bodo vodili vse do samostojne in uspešne implementacije praks, ki slonijo na znanstvenih ugotovitvah. Uporaba tega pristopa je izjemno pomembna, saj je ključno, da svoje strokovne odločitve utemeljujemo na znanstvenih ugotovitvah najvišje kakovosti ter na lastnih izkušnjah, ki izhajajo iz rigoroznih in sistematičnih procesov evalvacije naše lastne prakse.

Format of the course

 • Program je organiziran v sedem modulov oziroma poglavij, ki jim predhodi uvodno poglavje. Module lahko uporabljate individualno ali kot celoto, odvisno od vašega predhodnega poznavanja obravnavane teme. Moduli si tako ne sledijo v nujnem zaporedju, pač pa se jim lahko posvečate skladno z vašimi interesi.
 • 1. - Kaj so prakse, utemeljene na znanstvenih ugotovitvah?
  V tem modulu se boste podrobneje seznanili s pomenom praks, ki temeljijo na znanstvenih ugotovitvah ter raziskali nekaj načinov, kako lahko le-te vpeljete tudi v vašo pedagoško prakso.
 • 2. Kaj je inkluzija na področju vzgoje in izobraževanja?
  V tem modulu se boste seznanili z opredelitvami inkluzije v vzgoji in izobraževanju ter premišljevali o vašem razredu in šoli kot vključujoči skupnosti.
 • 3. Pogoji, ki spodbujajo ukvarjanje z in uporabo znanstvenih ugotovitev
  V tem modulu se boste seznanili z veščinami, ki vam omogočajo, da boste tudi v lastni praksi uporabili pristope in prakse, ki slonijo na znanstvenih ugotovitvah. Spoznali boste tudi najpomembnejše dejavnike, ki pozitivno ali negativno vplivajo na učinkovitost tovrstnega pristopa.
 • 4. Dostop do znanstvenih ugotovitev iz različnih virov
  V tem modulu bomo naš vsakdan raziskali skozi različne znanstvene pristope, prav tako pa si boste lahko prisvojili ključne tehnike sistematičnega zaznavanja, prepoznavanja in razumevanja znanstvenih ugotovitev.
 • 5. Uporaba znanstvenih ugotovitev pri naslavljanju vprašanj, povezanih z inkluzijo
  Skozi ta modul boste pridobili globlje razumevanje razvoja inkluzije kot družbenega in vzgojno-izobraževalnega problema ter kompleksnosti in napetosti, s katerimi se srečujemo v naših prizadevanjih k večji inkluzivnosti.
 • 6. Strategije za mobilizacijo raziskav/vednosti
  V tem modulu se boste seznanili in nato kritično spoprijeli s pristopom mobilizacije vednosti za razvoj lastne prakse na ravni šole in širše.
 • 7. Presojanje znanstvenih ugotovitev: instrumenti, prakse
  V tem modulu boste raziskali različne modele praks, ki slonijo na znanstvenih ugotovitvah ter jih ovrednotili glede na potrebe in zahteve specifičnih kontekstov.

Learning Outcomes

After successful completion of the course, participants should be able to understand:

 • Znanje o dostopanju do, kritični presoji in rabi znanstvenih ugotovitev.
 • Razvoj stališč, ki so usmerjena k razvoju vzgojno-izobraževalnih praks, h katerim pomembno prispevajo tudi znanstvene ugotovitve.
 • Trdno znanje o inkluziji učenk in učencev, pozornost za raznolikost in spoznavanje najboljših strategij in virov, ki spodbujajo pravičnost in enake vzgojno-izobraževalne možnosti.
 • Sposobnost individualne in skupinske refleksije pedagoških praks in snovanje izboljšav v procesu vzgoje in izobraževanja.
 • Seznanjanje s strategijami za prenos vzgojno-izobraževalnih praks iz ožjega konteksta učilnice v širši kontekst (šole, lokalne skupnosti ...).

Certification

Sodelujočim, ki bodo uspešno zaključili program, bodo izdana potrdila o sodelovanju. Do potrdila ste upravičeni, če ste izpolnili vsaj 75 % obveznosti iz programa in ste se udeležili delavnic v vaši državi.

For whom is this course?

 • Ta program je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, ravnateljem, pomočnikom ravnateljev, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom s področja vzgoje in izobraževanja, ki želijo izboljšati svojo prakso v luči naslavljanja raznolikosti in izboljševanja učnih dosežkov učencev s pomočjo znanstvenih ugotovitev.

Questions you may have

Q: Kje se bo odvijal program?
A: Program se bo odvijal na spletni učni platformi, Learnworlds. Programu se lahko posvetite z lastnim tempom in glede na lastne interese. Na voljo so vam tudi materiali za samo-učenje.
Q: Ali moram biti prisotna v specifičnih terminih?
A: Ne, program je zastavljen na način, ki omogoča, da si delo razporejate sami. Bodo pa pripravljene tudi delavnice za posamične teme v programu. V tem primeru se bodo na vas obrnili sodelavci na projektu s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki vam bodo posredovali vse potrebne informacije.
Q: Je program primeren za vsakogar?
A: Program je omejen na naše partnerje v projektu EIPSI (https://eipsi-project.eu/). Če bi želeli sodelovati v programu, se, prosimo, obrnite na dr. Veroniko Tašner (veronika.tasner@pef.uni-lj.si).