Online Course

ONLINE- Anti-Racisme en Anti-Discriminatie: Training voor Juridische Professionals/Eerstelijns hulpverleners

Leer over de EU-richtlijnen inzake rassengelijkheid en de rechten van slachtoffers, en hoe u deze kunt gebruiken om de kwetsbaren te helpen

Course overview

Eén van de belangrijkste tekortkomingen van de Europese richtlijnen is hun concrete toepassing. Veel hulpverleners in het werkveld weten wel dat er Europese wetgeving/richtlijnen bestaan op het gebied van racisme en discriminatie, maar de precieze inhoud van de wet en het handelen op basis van de wet blijft vaak achter. Als juridische professional en eerstelijns hulpverleners, waarborg je de toegang tot het recht voor EU-burgers.

Middels deze training willen wij jullie beter op de hoogte brengen van de inhoud van de Europese wetgeving/richtlijnen. En jullie concrete handvatten geven over hoe je de inhoud van Europese en hieruit voortvloeiende Nederlandse wet kunt toepassen in je eigen praktijk. Dit doen we aan de hand van kennismaking met het recht en casussen (vanuit eigen praktijk en College van de rechten van de Mens).

Dit workshop is onderdeel van een Europese project genoemed PRESERVERE (Preventing Racism and Discrimination- Enabling the Effective Implementation of the EU Anti-Racist Legal Framework). Het project heeft betrekking op de bestrijding van intolerantie, racisme, xenofobie en discriminatie van kwetsbare etnische en raciale groepen en in het bijzonder Roma, Joden, Moslims en mensen van Afrikaanse afkomst. Uitgaande van het uitgangspunt dat elk systeem dat belast is met het beschermen van de kwetsbaren tegen discriminatie in de eerste plaats moet steunen op een effectief wettelijk kader, implementeert het project activiteiten die gericht zijn op een betere handhaving van de wet.

De workshop duurt 2 uur en wordt online gegeven.

Stuur een email naar Wai Feersma Hoekstra als je vragen hebt.

 

Structuur en inhoud

  • Training online (2 uur)
    Kennismaking; Definiëring van concepten; Suprematie EU-recht en EU-wetgeving; Bepaling Rassengelijkheid; Slachtofferrechten; (Eigen) casussen; EU-recht inzetten in de eigen praktijk; Afsluiting

Leeruitkomsten

Na afronding van deze online course:

  • Ben je jezelf meer bewust van je eigen biases
  • Begrijp je het belang van Europeese wetgeving op discriminatie/racisme en de doorwerking hiervan in het Nederlands recht
  • Heb je inzicht in de rol van de EU bij beschering van de mensenrechten en wat dit betekent voor jou in de praktijk als juridische professional
  • Begrijp je de belangrijkste inhoud van de EU-richtlijn voor bescherming van slachtoffers
  • Weet je hoe je de inhoud van de EU-richtlijn kunt inzetten in je eigen praktijk
  • Kun je discriminatie beter signaleren en hier vervolgens ook op handelen. Om zo de toegang tot het recht voor slachtoffers te waarborgen

Certificering

Een certificaat van voltooiing wordt verzonden naar succesvolle deelnemers die alle modules binnen de cursus afronden.

Voor wie is deze online course bedoeld?

  • (Toekomstige) juridische professionals, d.w.z. professionals op het gebied van recht of wetshandhaving: bijv. advocaten, rechters, openbare aanklagers, stagiair-advocaten, masterstudenten, rechtenstudenten

Vragen die u mogelijk heeft

Q: Waar vindt deze cursus plaats?
A: Deze cursus vindt plaats online.
Q: Moet ik werkzaam zijn als juridisch professional?
A: Nee, dit is niet noodzakelijk. Ook toekomstig eerstelijns hulpverleners zijn welkom om de training te volgen. Zij kunnen hetgeen zij leren in de training later toepassen in de praktijk.

Ontmoet uw experts

Julia Delhaas

Julia Delhaas (zij/haar): werkt sinds februari 2021 bij de Hogeschool van Amsterdam als docent en per september 2021 als onderzoeker bij het lectoraat Diversiteitsvraagstukken. De minor die zij tijdens haar studie in Berlijn volgde opende haar hart en ogen voor vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Het bevlogen gevoel voor onderwerpen die raken aan dit thema heeft ze doorgezet tijdens de rest van haar studie waarbij ze verschillende onderzoeken heeft gedaan naar ongelijkheid onder o.a. werkende moeders en jongeren in Indonesië. Vanuit het geloof in de kracht van onderwijs en leren zet ze zich binnen zowel de hogeschool van Amsterdam als het lectoraat in voor het creëren van een veilige, diverse en inclusieve schoolomgeving.