Course

Samen Repareren we het Internet!

Hoe kunnen we publieke waarden terugbrengen in het Internet, en wat kun je zelf hieraan bijdragen?

Course overview

Voor HvA medewerkers en studenten, is deze cursus gratis. Gebruik de code InternetxHvA100. Zorg ervoor dat je je HvA email adres gebruikt bij het aanmelden.

Voor onze UvA collega’s, gebruik de code InternetxUvA30 voor een 30% korting.

Voor alle studenten van Inholland, AHK & Gerrit Rietveld is deze cursus gratis. Gebruik de code InternetxStudents100. Zorg ervoor dat je je org email adres gebruikt bij het aanmelden.


Het internet van tegenwoordig is kapot. Een handvol Big Tech-bedrijven domineren de markt. Wetgeving blijft achter, terwijl burger- en mensenrechten steeds meer verslechteren door de ongecontroleerde inbreuk van het surveillancekapitalisme op openbare en persoonlijke ruimtes. De problemen waarmee het internet wordt geconfronteerd, zijn systemisch en complex, maar ze kunnen ook worden overwonnen.

‘Samen Repareren we het Internet’ behandelt de belangrijkste problemen waarmee internet wordt geconfronteerd en stelt alternatieve benaderingen voor om het op te lossen. Studenten die de cursus voltooien, zullen vertrouwd raken met het historische traject van internet naar het heden; ze zullen leren over een verscheidenheid aan praktische benaderingen voor het bouwen van open, eerlijke en inclusieve technologie; en ze zullen worden uitgerust met theoretische en praktische kennis om beoordelingen te maken over welke technologie ze kunnen gebruiken en aan zichzelf kunnen bijdragen.

Tijdens de cursus leer je van interviews met verschillende docenten en experts uit hun respectievelijke vakgebieden.

Deze cursus is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam, het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) en Waag Futurelab en is geproduceerd door de Digital Society School (DSS).

 

Structuur en inhoud

 • MODULE 1 - Historische lijnen - begrip voor wat er speelt, en laden van de principes
  De cursus bestaat uit vier modules. In module 1 neemt Internet pionier Marleen Stikker je mee in een alternatieve geschiedenis van het Internet, vanuit haar eigen perspectief vanuit de beginjaren van het Internet. De module wordt afgesloten met een reeks van meerkeuze vragen.
 • MODULE 2 - Huidige staat en analyses van wat er op dit moment mis is
  In module 2 neemt Marleen je mee in het narratief van de huidige tijd: Wat staat er nu eigenlijk op het spel? Ook deze module wordt afgesloten met een reeks van meerkeuze vragen.
 • MODULE 3 - Hoe werkt dit in de/jouw praktijk?
  Module 3a bevat een serie interviews tussen Marleen en experts (professoren) uit het CoECI netwerk op het gebied van technologie, ethiek en design. Hierna wordt je gevraagd om vanuit persoonlijke reflectie een aantal korte stukken te schrijven. Module 3b is een laatste toegepaste opdracht, met een afsluitende vraag voor persoonlijke reflectie.
 • MODULE 4 - Concrete voorbeelden
  In deze laatste module gaan we dieper in op het ontwerpproces en een aantal creatieve, (participatieve) methoden die dit proces ondersteunen. Op basis van concrete voorbeelden zal Marleen ons inzicht geven in welke methoden er zoal zijn en hoe deze toe te passen in je eigen ontwerp-praktijk. De kennis- en innovatieagenda voor de creatieve industrie 2020-2023 biedt waardevolle referentiepunten voor creatieve methoden, ook wel ontwerpmethodologieën (Key Enabling Methologies) genoemd. Deze kunnen helpen bij het systematisch betrekken van belanghebbenden, het vaststellen van een ontwerpdoel of het testen van een idee.

Leeruitkomsten

Na afronding van deze online course:

 • Na het succesvol afronden van deze cursus heb je:
  kennis over de alternatieve geschiedenis van het Internet
 • kennis van hoe je technologie demystificeert: hoe de motieven en wereldbeelden van de ontwerpers van technologie bloot te leggen
 • kennis verkregen om negatieve patronen te herkennen en hoe deze een positieve draai te geven voor een open en democratisch Internet a.d.h.v. praktijkvoorbeelden
 • kennis van hoe jij kan bijdragen aan de public stack en de digitale samenleving van de toekomst, en hoe je anderen meeneemt en co-inspireert
 • geleerd hoe jij actief het internet van de toekomst kunt vormgeven

Certificering

Een certificaat van voltooiing uitgegeven door Digital Society School (Hogeschool van Amsterdam) wordt naar succesvolle deelnemers gestuurd. Succesvolle afronding kan worden bereikt door het voltooien van alle modules van de cursus.

Voor wie is deze online course bedoeld?

 • Deze online training voorziet beleidsmakers, politici, studenten, bezorgde burgers en diegenen die aan het Internet sleutelen (op welke manier of niveau dan ook) en daar verantwoordelijk mee om willen gaan, een manier om het Internet te begrijpen (verleden), analyseren (nu) en te co-creeren (toekomst).

Vragen die u mogelijk heeft

Q: Waar vindt deze cursus plaats?
A: Deze cursus vindt plaats op het online leerplatform van Digital Society School, Learnworlds.

Meet the guest contributors

 • Ivar Timmer is lector bij het Lectoraat Legal Management. Zijn aandachtsgebieden zijn het (her)ontwerpen van juridische diensten en processen (legal service design), met bijzondere aandacht voor technologie en AI (legal tech) en juridisch risicomanagement.
 • Geert Lovink is mediatheoreticus en internetcriticus en professor bij het Lectoraat Institute of Network Cultures. Bij INC wordt onderzoek gedaan naar online video, sociale media, zoekmachines, verdienmodellen en de creatieve industrie. Geert schreef meerdere boeken, in zijn laatste boek ‘Stuck on the Platform’ pleit Geert ervoor dat we het internet op onze eigen voorwaarden terugeisen.
 • Marten Teitsma is Lector Applied Quantum Computing, dit HvA lectoraat is een samenwerking met het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Binnen het onderzoek richten zij zich op welke toepassingen van quantum computing mogelijk gemaakt kunnen worden.
 • Nanda Piersma is professor van het HvA lectoraat Responsible IT en wetenschappelijk directeur van het HvA Centre of Expertise Applied AI. Data sensing, datamanagement en datagebruik is een van de onderzoeksterreinen van de responsible IT beweging met als doel om op een verantwoorde manier data te verwerven, te delen en gebruik te maken van data.
 • Pascal Wiggers is Associate Lector Responsible Artificial Intelligence (AI) bij de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (HvA). Pascal richt zich op het ontwikkelen van AI vanuit publieke waarden, met oog voor de individuele, sociale en ethische consequenties van AI.
 • Ben Wagner is professor van de onderzoeksgroep Media, Technology & Society onderdeel van het kenniscentrum Creative Business aan de Hogeschool van Inholland. Zijn lectoraat doet onderzoek naar de invloed van technologie op de samenleving, met speciale aandacht voor digitale media, mensenrechten en online platforms.
 • Martijn de Waal is lector bij het lectoraat Civic Interaction Design, een interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de HvA die onderzoeks- en onderwijsprogramma’s beheert op het gebied van speelse interactie, virtual reality en civic media. Martijn zijn onderzoeksfocus ligt op de relatie tussen digitale media en publieke ruimte, met een specifieke interesse in civic media en digital placemaking.
 • Sabine Niederer is lector (professor) bij onderzoeksgroep Visual Methodologies, een onderzoeksgroep die gespecialiseerd is in visueel en digitaal onderzoek voor sociale en culturele vraagstukken. 

 

 

Ontmoet uw experts

Marleen Stikker

Marleen Stikker vervult sinds 2021 de rol van 'Professor of Practice' aan de Hogeschool van Amsterdam. Met haar benoeming wil de hogeschool een kritische houding stimuleren rond digitale technologie bij studenten, docenten en onderzoekers. Met haar benoeming neemt de hogeschool dan ook een standpunt in: internet en alle aanverwante technologieën zijn te belangrijk om aan een paar grote bedrijven over te laten, want onze waarden als persoon en samenleving staan op het spel. Van fake news tot Airbnb en Uber: de belangen van burgers, steden en overheden staan voor ‘big tech’ niet voorop. Dat moet anders, en dat begint met kritisch bewustzijn in het onderwijs. Tevens is Marleen Stikker ook oprichter en directeur van Waag Futurelab in Amsterdam. Waag Futurelab versterkt kritische reflectie op technologie, ontwikkelt technologische en sociale ontwerpvaardigheden en stimuleert sociale innovatie.